SNOW DRAG RF STAFF:

+358409107652                                            +358440161800

Per Söderblom           per@snowdrag.fi

Petja Pentti     petja@snowdrag.fi

 

Snowdrag Rf
Per Söderblom
Ahlnäsvägen 19
66730 Oxkangar

info@snowdrag.fi

Kontonummer FI21 5671 342000251074 (OKOYFIHH).

Snowdrag rf (Fo-nummer  2836013-9 )