FM resterande tävlingar köres med följande ändringar/ tillägg.

  1. Stock 700, Stock 1000, Trail Turbo
  •       I elimineringen får man e förbättra skoterns tid mera än med 0,7 sekunder jämfört med tidskörningens skotertid.
  •      Gör man det så förlorar man heatet.
  •      Med denna regel försöker vi minska att man kan köra sej i olika placeringar inför elimineringen.

2.     I Trail Unlimited gäller samma sak men tidsindexet är 0,9 sekunder där.

3.     Inga begränsningar i Top Fuel och Junior 200 klasserna.

4.     I handicap klasser Wintage 1000, Stock 500/570 och Trail Improved 1000 kör vi enligt följande:

  • Om handicapet övertiger 0,4 sekunder så används fast 0,3 handicap tid.
  • Detta kommer att finjusteras efterhand när vi får in mera data, resultat.
  • Väder och bana tas också i beaktande.
  • Med denna regel försöker vi minska att man kan köra sej i olika placeringar inför elimineringen.

1