Efter önskan av tävlande så har vi gjort en regeländring så att man kan delta i två klasser med en skoter med förutsättning att reglerna följs för respektive klass.

Deltagaravgiften kommer att vara 40€ i denna klass.

Reglerna är uppdaterade.

 

Välkomna att tävla

0